Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

sinh học 11: Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được


Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được
Tập tính bẩm sinh
Tập tính học được
Có được do sự di chuyền từ bố mẹ.
Có được trong quá trình sống từ sự tập luyện
Mang tính bản năng, đặc trưng cho loài.
Có sự rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế và có thể trong loài.
Không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện sống.
Thường thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau.
Là tập hợp của nhiều phản xạ không điều kiện.
Là các phản xạ có điều kiện.
Các tác động và hoạt động cơ thể xảy ra liên tục theo một trình tự nhất định tương ứng với kích thích.
Các hoạt động xảy ra có thể khác nhau tùy theo điều kiện tập luyện và biểu hiện thay đổi trước cùng một kích thích.
Ví dụ:
tập tính bẩm sinh: ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
Tập tính học được: chuột nghe tiếng mèo kêu là bỏ chạy, người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại.

1 nhận xét: